Diskuze k tématu:
Reakce na sloupek Léčba diagnózy českého tance

Vyplněním e-mailu se přihlásíte k odběru automatických notifikací, které vás upozorní na nový příspěvek v této diskuzi.

Od nejnovějších / Podle hodnocení

pokračování

vložil Jaroslav Slavický

IP: 94.230.152.11
Reaguje na:
.pokračování- Čekal bych takový respekt také od těch, kteří o práci tvůrců i interpretů píší. Bohužel, mnohdy se setkáváme spíše s "dojmologiemi", než obecně platnými zásadami uplatňovanými v tvůrčí či interpretační činnosti. Každý má právo na vlastní názor, ne vše se mu musí líbit, je ale třeba najít formu a způsob, jak to sdělit. Má- li kritika pomáhat a mít pozitivní dopad, je třeba takou formu najít a naučit se jí používat. Opět musím napsat bohužel, s pokorou a empatií k práci těch, kteří něco vytvářejí se setkávám jen velmi zřídka. Vím, že se velmi zasazujete o akreditace distančního studia a držím Vám palce. Je neskutečné, že realizovat to, co tady již bylo, trvá neuvěřitelných 30 let! Myslím, že masovou podporu snaze o zavedení tohoto typu studia najdete napříč tanečním spektrem. Škoda, že se tato podpora nevyprovokovala již dříve. S přátelským pozdravem J. Slavický

Reakce na sloupek léčba diagnózy českého tance

vložil Jaroslav Slavický

IP: 94.230.152.11
Reaguje na:
Vážená a milá Lucie! Reagoval jsem na to, co jsem si přečetl. Nebo se tam snad nepsalo o konzervatořích a jejích absolventech? Je to stále dokola. Útoky jsem zažil již v září minulého roku na konferenci Střed zájmu- reakce je také na webu TA. Pravděpodobně nejsem sám, píšete, že máte více ohlasů od pedagogů. Co se týká absolventů konzervatoří studujících na HAMU, je pravda, že neznám vyjádření v %. Vím jen, že několik našich absolventů tam studuje. Ale jak píši v reakci, je to na úkor profesionální praxe, na kterou byli připravováni a ani to není v pořádku. I jim bude profesionální praxe chybět. Ta se nedá totiž ničím nahradit a je pro další činnost, ať pedagogickou, repetitorskou či publicistickou nezbytná. Vůbec se nedomnívám, že pouze absolventi konzervatoří jsou profesionálové. Znám samozřejmě řadu výborných tanečníků, kteří neprošli konzervatorním vzděláním, ale nahradili ho výraznou praxí v určité taneční oblasti. Mám velký respekt k práci těch, kteří "nosí kůži na trh"!

Podpora a respekt bez předsudků

vložil Lucie Hayashi

IP: 89.176.207.190
Reaguje na:
... pokračování:
A právě respekt k sobě navzájem, nehledě na druh školství, kterým prošli, je to, co musíme studenty na HAMU často učit. Opravdu se stává, že někteří uchazeči neznají dění v jiném než vlastním regionu či žánru, a tato neznalost pak mnohdy vede ke zbytečnému přehlížení druhých. Přitom se mohou od sebe tolik naučit.
Ohledně dálkového studia - již jsem Vám dříve psala, že se akreditace připravuje a doufáme v brzké otevření (2020!). Opravdu to není tak, že by si nikdo na katedře neuvědomoval potřebnost této formy v oboru. Ale důvody, pro které se to v minulosti nedařilo a se kterými se potýkáme stále, jsou jinde – ve vedení HAMU. Bude ale jedině ku prospěchu, pokud nás taneční scéna jednotně a hlasitě v těchto politických aktivitách bez mylných předsudků podpoří – třeba na chystané konferenci a debatě Tanec v kulturní politice 3. 6., která se právě i z těchto důvodů odehraje na půdě HAMU. Budu se těšit na rozvinutí naší debaty v širším plénu. S úctou Vaše LH.

Kdo je profesionál a čísla versus domněnky

vložil Lucie Hayashi

IP: 89.176.207.190
Reaguje na:
Vážený pane Slavický,
děkuji za Vaši reakci. Je mi líto, pokud byl článek pochopen jako útok na nějakou konkrétní instituci nebo její absolventy – nebyl tak myšlen. Obhajob od konkrétních pedagogů, že „oni“ to dělají dobře a jejich studenti získávají vše, co potřebují, se mi sešlo více.
Můj názor vychází z vlastní zkušenosti, jednak z divadla, jednak z působení na HAMU. Hlásí se k nám studenti z Ostravy, Brna, Bratislavy, i všech čtyř(!) pražských konzervatoří, a ti tvoří dle statistik 90% studentů na HAMU. Není tedy pravda, jak opakovaně tvrdíte, že „jsou přijímáni k vš studiu lidé, jimž chybí ve velké míře střední odborné vzdělání i praxe, v podstatě amatéři, kteří získávají diplom bez znalostí potřeb profese a bez zkušeností, které se pouhou teorií nahradit nedají“. Zároveň si dovoluji vyslovit názor, že profesionál není pouze absolvent konzervatoře, a označit respektované umělce např. současného tance, kteří neprošli konzervatoří, za amatéry, je nedůstojné.

HAMU

vložil Studium hamz

IP: 178.255.168.46
Reaguje na:
Bohužel musím jen souhlasit, X % studentů Hamu, kteří sami budou jednou baletními mistry, tak ani nestalo na jevišti, popřípadě ani nestudovalo konzervatoř. Dálkové studium připravilo o studium na Hamu již mnoho lidí, jelikož nemohli skrze profesionální angažmá denně docházet. Je celkem smutné že chráníme ty, kteří kolikrát nemají ani dostačující kvality na to učit a odepíráme to těm, kteří by chtěli, ale jsou stále v angažmá. A bohužel lidé nebudou respektovat někoho, kdo v životě půlku toho, co učí ani sám neudělal. Nedej bůh se nebavím o estetické stránce, kdy doopravdy pár lidí nevypadá na to, ani že by mělo (mohlo) tancovat. Kritika je dobrá, pokud je konstruktivní, ale toto už je jen polemizovaní a kor lidí, kteří jsou vystudovaní teoretici... Pardon, ale ten kdo netančil, nemůže učit tanec.

POSLEDNÍ KOMENTÁŘE