Gabriela Špalková

Gabriela Špalková

Mgr. Gabriela Špalková je česká novinářka a publicistka. Vystudovala obory český jazyk, literatura a historie na Pedagogické fakultě Západočeské univerzity v Plzni.

Od školních let se systematicky věnuje studiu hudby – hře na klavír a sólovému zpěvu. Po ukončení univerzitních studií začala pracovat jako redaktorka Deníků Bohemia, poté byla dlouholetou kulturní redaktorkou plzeňské Mladé fronty Dnes. Nyní jako novinářka a publicistka spolupracuje s řadou médií a odborných portálů (rovněž s Operou plus, portálem Musical-opereta, s Divadelními novinami či časopisem Loutkář). Spolupracuje rovněž se zahraničními institucemi a médii (mj. píše pravidelně recenze do měsíčníku pro operu a balet Der neue Merker, Wien).

Je autorkou hudebně-literárních pořadů pro multioborový festival Smetanovské dny v Plzni: Zlatý věk operety v Plzni (2015), Shakespeare (nejen) v opeře (2018) a Eliška Krásnohorská a česká opera (2019). Je členkou realizačního týmu Plzeňského literárního festivalu (PLIF), v r. 2018 zde měl premiéru její literárně hudební pořad TGM vzpomíná, následně pro PLIF upravila pořad o Elišce Krásnohorské a připravila nový pořad o překladech operetních libret do češtiny pod názvem Zlatý věk operety v češtině (2020). V roce 2022 měl na festivalu premiéru její literárně hudební pořad o osudech Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic Putování Kryštofa Haranta.

Historii festivalu Smetanovské dny systematicky zpracovala v publikaci Smetanovské dny ve čtyřech desetiletích (Starý most 2021), v níž kromě četných reflexí festivalových produkcí v dobovém tisku zaznamenala i autentické vzpomínky zakladatelů festivalu a účinkujících umělců. Jedná se o historicky první publikaci věnovanou tomuto festivalu, který se koná v Plzni nepřetržitě od roku 1981.

Gabriela Špalková Je členkou Střediska západočeských spisovatelů (SZS) v Plzni. Své povídky a fejetony publikuje v tisku a sbornících SZS, je rovněž autorkou písňových textů.

Jejím celoživotním koníčkem je lyžování, historii tohoto sportu se věnovala v knize Bílé stopy na českém západě (Starý most 2007).


Texty autora

Za/tím neviditelná žena – Mnoho omáčky na prázdném talíři

V unikátním prostoru pro alternativní a experimentální divadlo Moving Station v Plzni, v rekonstruované bývalé nádražní budově, měla v rámci sekce Johan uvádí Mezinárodního festivalu Divadlo premiéru inscenace Za/tím neviditelná žena, jejímž cílem a smyslem je „zpochybňovat zažité představy o mužských rolích“ v naší společnosti.

Choreograf, dirigent a tempo hudby

Choreograf je na první pohled ve své umělecké tvorbě volný. Na jakoukoliv hudbu může vytvořit jakýkoliv příběh a mělo by jít v zásadě „jenom“ o to, aby byl tanec svým charakterem s hudbou v souladu. 

Když Srdce tančí…

Na Nové scéně Divadla J. K. Tyla v Plzni mělo premiéru unikátní taneční představení, jehož cílem bylo podat uměleckou formou svědectví o transplantaci srdce prostřednictvím skutečného emotivního příběhu.

Z hlediště jeviště aneb Balet je silné kouzlo

Na začátku pozvolného uvolňování nouzových opatření v souvislosti s koronavirovou krizí a v době, kdy v divadlech mohlo být maximálně sto lidí v odpovídajících rozestupech, připravilo Divadlo J. K. Tyla v Plzni nový projekt.

POSLEDNÍ KOMENTÁŘE