Ondřej Holba

Parazit – Nadčasová komedie o nadpřirozenosti ženy

Nonverbální divadlo. V minulosti spíše okrajový žánr, jehož termín chtěl naznačit, že není pouhou pantomimou ve stylu Marcela Marceaua či klaunů s červeným nosem z televizních varieté, jak si mnozí Češi při první zmínce vybaví. 

Still Life aneb Zátiší duše

Mezi vrstevníky oblíbený Ondřej Holba vyšel z okruhu několika silných ročníků absolventů katedry pantomimy HAMU, kteří se hlásí ke svým učitelům Radimu Vizvárymu a Štefanu Capkovi. 

POSLEDNÍ KOMENTÁŘE